Izmjena pogonskog lanca s D.I.D. alatom

Autor agolac, Srpanj 30, 2017, 01:00:41

« natrag - naprijed »

agolac

Ovo je moja tema iz 2010 godine a postupak je preuzet s http://www.didlanci.com/zamena.html ali vidim da taj site više ne postoji....
Svejedno, spomenuto.D.I.D. Alat
Priprema

Razdvajanje

NOTA: Iako je ovo postupak, bolje ga je zaobići na način da lanac prerežete brusilicom.
           Ide dolje za par sekundi, dok će s ovom procedurom puno teže...


Postaviti U nosač alata za razdvajanje lanca,
tako da gledano sa spoljne strane naleže na
levi pin. Tačka razdvajanja lanca je spajajuća
karika, ako postoji.

Spojiti U nosač alata sa telom alata, zajedno sa
pinom za razdvajanje/spajanje lanca. Pozicija za
razdvajanje pina na U držaču je obeležena slovom A.
Na nosaču alata okrenuti zavrtanj
razdvajajućeg/spajajućeg pina rukom sve dok
ne dođe u kontakt sa pinom na karici lanca.
Proveriti da li razdvajajući/spajajući pin naleže
pod pravim uglom na pin lanca.

Pridržavati telo alata ključem #27 i postaviti ključ
#19 na zavrtanj nosača alata pod uglom od 30
stupnjeva u odnosu na njega.
Okretanjem zavrtnja na držaču alata ključem
#19 u smeru kazaljke na satu izbaciti pin iz
karike.

Kompletno odstraniti pin iz karike.


Rastaviti alat za razdvajanje lanca, telo i U držač.


Postavljanje spojnice
Spojiti stari i novi lanac, novom spojnicom ili
žicom. Polako, okretajući točak i povlačenjem
starog lanaca, postaviti novi lanac preko
lančanika   

Obrisati novu spojnicu i detaljno podmazati sve
delove spojnice. Kod O, X i X2-Ring lanaca obratiti
pažnju da su sve četiri gumice na svojim mestima.


Postaviti spoljnu pločicu spojnice.Postaviti vrhove pinova na spojnici u otvore pina na U držaču alata. Postaviti pin za razdvajanje i/ili
spajanje pina u zavrtanj nosača alata. Postaviti nosač pločice spojnice i nosač alata obeleženo
slovom A na U držač. Utvrditi da držač pločice spojnice naleže na pločicu spojnice.
Pridržavati telo alata ključem #27 i postaviti
ključ #19 na zavrtanj držača alata. Okretati
u smeru kazaljke na satu sve dok pin
spojnice ne ostvari kontakt sa držačem
pločice spojnice.

Proveriti poziciju spoljne u spajajuće pločice na
karici.


Zakivanje spojnice
Postaviti U držač kao što je prikazano na slici.

Postaviti pin za razdvajanje/spajanje lanca u
zavrtanj na nosaču alata. Spojiti U držač i nosač
alata na poziju B. Okretati rukom zavrtanj na
nosaču alata sve dok pin za razdvajanje/spajanje
ne dotakne jedan od pinova na spojnici.
Držeći telo alata sa ključem #27, okretati
zavrtanj u nosaču alata koristeći ključ #19
u smeru okretanja kazaljke na satu sve dok
pin za razdvajanje/spajanje lanca, ne dođe
u kontakt sa pločicom spajajuće karike.

Za drugi pin na spojnici ponoviti korake 15. i 16.


Proveriti okretajući točak, da li spojnica ravnomerno naleže na lančanik.


Proveriti čelo pina na spajajućoj karici koristeći
pin za razdvajanje/spajanje. Ponoviti postupak
zakivanja ako alat nije u kontaktu sa pločicom
spajajuće karike.
"Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience"
― Mark Twain